Brezilya’da tarihi genel grev

Brezilya'da örgütlenen genel greve on milyonlarca işçi ve emekçi katıldı.

Sendikalar, muhalefet partileri ve toplumsal hareketlerin önceden çağrısını yaptıkları, 28 Nisan günü gerçekleşen genel grevden dolayı ülke 24 saat boyunca grevlere teslim oldu. Ülke tarihinin muhtemelen en büyük grevine sahne olan Brezilya’da, 21 yıl ardan sonra ilk defa genel grev yapıldı. Grevler, grev çağrısını yapanların da beklentilerinin üzerinde yüksek katılımla gerçekleşti. Yaklaşık olarak 40 milyon işçi, işsiz, kent ve kır yoksulu, genç ve kadın grevlerde ve eylemlerde yer aldı. Hayatı yaratanlar üretimi fabrikalarda, hizmeti bürolarda, okul ve hastanelerde  durdurarak alanlara çıktılar. Perşembe akşamı başlayan eylemler Cuma günü doruğuna ulaştı. Ülke işçi ve emekçi halk eylemlerine teslim oldu.

Grev ve eylemlere öfke ve coşku hakimdi

Büyük şehirlerdeki toplu taşımacılık büyük ölçüde felç oldu. Kamu ve özel okullar, bankalar ve bürolar kapalı kaldı. Hastaneler hizmetlerini acil hasta  bakımı ile sınırladılar. Sanayi sektöründe çarklar durdu. Petrol sektöründe işçiler  petrol akımını durdurdular, metal sektöründe üretim durdu. Otomotiv kenti São Paulo'da bantlar otomobil üretimi yapmadı. Fabrikaları boşaltan işçiler kendi hakları ve davaları için alanlarda toplanarak dev mitinglerde bir araya geldiler.

Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre ve federal eyaletlerin diğer başkentlerinde de grev ve eylemlere güçlü katılım vardı. Brezilya’nın kuzeydoğusunda sol güçlerin güçlü olduğu Recife ve Fortaleza gibi bölgelerde eylemlere çok daha büyük katılımlar vardı. Buralarda sokak eylemleri blokajlarla gün boyunca sürdü. Cuma akşamı, polis, Rio de Janeiro ve Sao Paulo başta olmak üzere birçok kentte eylemcilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak saldırdı.

İşçiler asalaklar sürüsünü zorunlu izine çıkardılar

Perşembe günü, büyük havaalanlarında hizmetlerin durması veya protestocular tarafından bloke edilmesinden dolayı, grevin yapıldığı gün Brasilia'daki ulusal kongrenin milletvekilleri ve senatörlerinin çoğu da bürolarına ulaşamadılar. İşe yaramazlar sürüsü, işçiler tarafından zorunlu uzun bir hafta sonu tatiline sürüldüler.

Rüşvetçilerin hizmet telaşları işçi iradesine tosladı

Geçen yıl bir hükümet darbesiyle hükümete getirilen Temer, kapitalist üretimin krizine “çözüm” bulmak ve sermayeye hizmet için çırpınıyor. Yolsuzluk ve rüşvetlerle adı anılan Temer hükümeti, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde değişiklik yaparak sendikaları zayıflatmak, taşeron ve geçici işçiliği büyük ölçüde genişletmek ve günlük çalışma sürelerini de on iki saate kadar uzatmak istiyor. Emeklilik yaşını erkekler için 65 yaşına (şimdiye kadar 60), kadınlar içinde yedi yıl uzatarak 62 yaşına çıkartmak istiyor. 26 Nisan'da parlamento tarafından kabul edilen yasanın senatodan da geçmesi gerekiyor.

Resmi işsizlik oranı rekor seviyede olan Brezilya’da 14 milyondan fazla insan işsiz bulunurken çalışanların büyük bir kısmı da güvencesiz koşullarda veya gayri resmi koşullarda sosyal koruma sisteminin dışında çalıştırılıyorlar.

Temer hükümetine karşı büyük bir irade ortaya koyan Brezilya işçi sınıfı ve emekçileri saldırılara boyun eğmeyeceğini ortaya koydu.