İsviçre’de binlerce öğrenciden ‘iklim grevi’

İsviçre’de binlerce öğrenci 2. defa küresel ısınmaya karşı temiz bir çevre ve iklim için sokaklara çıkarak “Geleceğimizin kirletilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Bugün binlerce öğrenci küresel ısınma sorununa karşı İsviçre’nin farklı kantonlarında sokaklara çıkarak “Geleceğimizin kirletilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Başta Basel, Bern, Zürich Cenevre, Biel, St-Gallen, Lozan, Luzern olmak üzere, irili ufaklı 20’ye kentte binlerce öğrenci ‘Schülerstreik’ (öğrenci grevi) adı altında bir araya gelerek sokağa çıktı. Sosyal medya üzerinde örgütlenen öğrenciler sokakta yoğun ilgi ve sempati ile karşılandılar. Sadece Basel’de 1500 civarında öğrenci “Wir sind da, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut” (Biz buradayız, sessiz değiliz, çünkü geleceğimiz çalınıyor) sloganıyla sokakları inletti.

Bazı kantonlarda okul yönetimleri tarafından, okula gelmemenin tolare edilmeyeceği ve cezasız kalmayacağı belirtildi. Bazı kantonlardaki eğitim bakanlıkları ve okul yönetimleri ise eylemin meşrulaştırılması sonucu grev sınırlarını aşacağını belirterek öğrencilere göz dağı verdi. Böylece katılımın daha az olacağı beklentisi yaratıldı. Ancak bu tehditlere  rağmen öğrenciler, 21 Aralık 2018’de gerçekleşen birincisinden farklı olarak, daha politik, daha kitlesel bir grev gerçekleştirdiler. Pankartlardan, konuşmalardan ve sloganlardan da anlaşılacağı üzere, daha politik bir hava hakimdi 2. öğrenci grevine.

21 Aralık 2018’de olduğu gibi, bu defa da yürüyüş boyunca ve miting alanlarında yapılan konuşmalarda sıklıkla İsveçli Greta Thunberg’in konuşmasına atfen;  “İnsanlık ve çevre, daha fazla para kazanmak isteyen küçük bir grubun zenginliği için kurban edilmektedir. Küçük bir azınlığın lüksü için büyük çoğunluk acılara sürükleniyor. Söz konusu olan bizim geleceğimizdir” denildi.

“Küçük azınlığın büyük çoğunluğa acılar çektirmesine, doğamızı ve geleceğimizi vahşice yağmalamasına izin vermeyeceğiz, eylemlerimiz devam edecek” ifadeleriyle son bulan gösterilerde, gelecekte de eylemliliklerin devam edeceğinin altı bir kez daha çizildi.

Kızıl Bayrak / İsviçre