Baskı ve zorunuza karşı Sinan yoldaş olup aşağılık düzeninizi alaşağı edeceğiz!

Komünistler sabırla ve inatla fabrikaları işçi sınıfının kalesi yapacak. Sinan yoldaşın Kızıl Bayrak’ı fabrikalarda dalgalanacak. Baskı ve zorunuz bizi bu yoldan alıkoyamadı, alıkoyamayacak.

Sermaye diktatörlüğü burjuvaların devrim korkusu temelinde örgütlediği devleti ile saldırmaya devam ediyor. Türkiye devrim tarihinde net ve samimi devrimci duruşuyla dile kolay yarım asırını komünist dünya düşü mücadelesine veren ve son nefesine kadar böyle yaşayan Sinan yoldaşın cenazesi korku saldı. Yoldaşın son yolculuğunda inançla dalgalanan Kızıl Bayrak’lar, kararlıca haykırılan devrim sloganları ve sıkılı yumruklar Türkiye’de her şeye rağmen devrim bayrağının dalgalandığını göstermiş oldu.

Kapitalizmin sömürü çarkları arasında ezilen milyonların hoşnutsuzluğu ve öfkesi diktatörlük rejimi ile baskı altına alınmaya çalışılsa da umut hala ayakta. Tüm olumsuzluklara rağmen işçi sınıfı Flormar’da, Hema’da vinç tepelerinde, sendikalaşma mücadelelerinde hak almak için direniyor. Burada güçlü bir devrimci enerji var.

Ölülerimizden korkuyorsunuz!

Cenazelerimizi “sahiplenmeyin” diyorsunuz. Bu yüzdendir terör estirip farklı illerde eş zamanlı olarak cenazeye katılan komünistleri, devrimcileri, ilericileri gözaltına almanız.

Siz asalak burjuvalar korkmakta haklısınız. Komünistler sabırla ve inatla fabrikaları işçi sınıfının kalesi yapacak. Sinan yoldaşın Kızıl Bayrak’ı fabrikalarda dalgalanacak. Baskı ve zorunuz bizi bu yoldan alıkoyamadı, alıkoyamayacak.

Trakya BDSP