Emperyalizme bağımlı tarımın sonu açlık

Emperyalizme bağımlı tarım çiftçiyi ürün ekemeyecek duruma getirdi. Açlık tehlikesi artıyor.

AKP iktidarının emperyalist tekellere daha çok para kazandıran ama tarımı çökerten politikaları tarım alanında da krizin önünü açmış durumda.

Gübreye yüzde yüze varan zam, çiftçinin aldığı kredileri dahi ödemeyecek bir parayla buğdayının gasp edilmesi, çiftçiyi buğday ekemez hale getirdi.

Sözde “tarım ülkesi” olarak anılan Türkiye’de buğday dahil, hemen her tarım ürünü üretildiğinden çok ithal ediliyor.

İthalata dayalı tarım politikası nedeniyle çiftçi almış olduğu kredilerin borçlarını, ürettiği ürünü sattığında da karşılamayacak duruma geldi.

Bunların sonucunda tarlaların büyük bir çoğunluğuna buğday ekilemezken, bu açlık tehdidini de gündeme getirmiş durumda.