İzmir BDSP’den söyleşi: “Dünya ve Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve ekonomik kriz”

İzmir BDSP “Dünya ve Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve ekonomik kriz” başlığıyla 1 Mayıs söyleşisi gerçekleştirdi.

İzmir Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), 1 Mayıs’ın ön günlerinde “Dünya ve Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve ekonomik kriz” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi başlığına dair sunumla başlayan etkinlikte, öncelikle dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler tanımlandı. Kapitalist-emperyalist dünya düzeninin sürekli bir kriz içinde olduğu, ekonomik buhranın bu durumu körüklediği, kıyasıya rekabeti, artan emperyalist nüfuz mücadeleleri, silahlanma ve emperyalist savaşların yarattığı ağır faturaların izlediği vurgulandı. Krizin beraberinde polis devleti uygulamalarını da dünya çapında arttırdığına değinildi. Bu uygulamanın iki nedeni olduğu anlatılırken, hem gelişen hak eylemlerini engellemek hem de ileride oluşabilecek devrimci yükselişi boğmak olduğunun altı çizildi. ABD emperyalizminin hegomanya bunalımının da ele alındığı sunumda, sistemin krizi yönetebilme becerisinin işçi sınıfını denetim altında tutması olduğu söylenirken, sınıf mücadelesinin en büyük zaafının ise dünyada devrimci partilerin yokluğu vurgulandı. Ayrıca, bu gelişmelere paralel güçlenen reformist akımlara ve ırkçılık üzerinde duruldu.

Dünyadaki gelişmelerin ardından Türkiye’deki siyasal gelişmelere geçildi. Öncelikle düzen siyasetinin genel bir tablosu ve bu tablonun gelişim süreci anlatıldı. Devamında, Türkiye’deki toplumsal muhalefet dinamikleri, ekonomik kriz ve 1 Mayıs gündemleri ele alındı. Sunumda öne çıkan vurgular ise krizin sonuçlarına karşı mücadelenin kapitalizmin çıkarlarını gözeten bir yaklaşımdan özellikle uzak durulması gerektiği, işçilerin-emekçilerin meşru taleplerinin ve çıkarlarının temel alınması gerektiği vurgusuydu.

Söyleşide seçimler gündeminin öne çıkan yönleri, düzen muhalefeti cephesi ele alındı, “AKP’nin geriletilmesi” politikasının gericiliği beslediği vurgulandı. 1 Mayıs gündemleri ve çağrısı arkasından katılımcıların yaptığı ek katkılarla söyleşi sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / İzmir