Krizin etkisi “terör” demagojisinin önüne geçti

“Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi diyenlerin oranı yüzde 59’a çıktı. 2018 başında “en önemli sorun terör” diyenlerin oranı yüzde 51 iken bu rakam 2018 sonunda yüzde 13’e kadar geriledi.

Türkiye’de sermaye iktidarı bugüne dek “terör” demagojisini sıklıkla kullanıyor, bu, toplumda bir karşılık da buluyordu. Sefalet ve yoksunluk içinde yaşayan, kölece çalışmaya mahkum edilen işçi ve emekçiler “terör” demagojisinin etkisiyle kendi sorunlarından koparılıyordu. Öyle ki, 2017 yılına kadar yapılan kimi anketlerde, ülkenin en önemli sorununun “terör” olduğunu söyleyenlerin ağırlığı dikkat çekiciydi.

Gelinen yerde Türkiye kapitalizminin yaşadığı kriz, bu demagojinin etkisini geri plana itmiş görünüyor. Ipsos tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Raporu’nun 2018 sonuçlarına göre, “Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi diyenlerin oranı yüzde 59’a çıktı. Buna karşın, 2018 başında “en önemli sorun terör” diyenlerin oranı yüzde 51 iken bu rakam 2018 sonunda yüzde 13’e kadar geriledi.

Araştırmaya göre, “Gelecek yıl genel olarak Türkiye ekonomisinin durumu sizce nasıl olur?” sorusuna verilen “Daha kötü olur” yanıtı, 2017 sonundaki yüzde 20’lik dilimden 2018 sonunda yüzde 35’e çıktı. “Aile ekonomisi daha kötü olur” diyenlerin oranı ise yüzde 29’dan yüzde 31’e çıktı.