ZMO: Mevcut durumda tarımda dışa bağımlılık artacak

Ziraat Mühendisleri Odası, tarımsal üretimin dışa bağımlılığına ve zamlara dikkat çektiği açıklamasında “Mevcut durumun sürdürülmesi halinde gıda ihtiyacımızın karşılanmasında daha fazla dışa bağımlı bir ülke haline gelmemiz kaçınılmaz bir sonuç olacaktır” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, tarımsal üretimin her geçen gün dışa bağımlı hale gelmesine ilişkin açıklama yaparak, yem gibi girdi fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) verilerine değinilen açıklamada tüketim ürünlerine yüksek zamlara ilişkin şunlar belirtildi: “2015 yılı Aralık ayının son haftasında 25,75 TL olan ESK kıyma fiyatı, 2018 yılı Aralık ayının sonunda 31 TL’dir. 2015 yılındaki fiyat, baz olarak 100 kabul edildiğinde, 2018 yılında 120 olmuştur. Aynı baz değer ESK kuşbaşı et için 116’dır. Tüketici fiyatlarına bakıldığında, 2015 yılının son haftasında kuşbaşı et fiyatı 38,17 TL iken, 2018 yılının son haftasında 44,2 TL’dir. 2015 yılı fiyatı baz değer kabul edildiğinde, 2018 yılında baz değer 116 olmuştur. Tüketici kuzu eti fiyatı 2015 yılının son haftasında 30,57 TL iken, 2018 yılının son haftasında 49,62 TL’dir. Tüketici kuzu etinin baz değeri aynı dönemde 162’ye yükselmiştir.”

“Yem fiyatları yarıdan çok zamlandı”

Aynı dönemde yem fiyatlarına ilişkin ise şunlar söylendi: “2015 yılı değerleri baz alındığında, bültende yer alan yemlerin tümünün ortalama fiyatı 151 baz değerine çıkmıştır. Bu ortalama değere karşın, silajlık mısırın 167, samanın 161, mısırın 159 baz değeri ile ortalamanın üzerinde bir artış gösterdiği görülmektedir.”

Değerlendirme yapılan dönemde motorinin 169, DAP gübresinin 155, Üre gübresinin 171 baz değerleri ile dikkat çekici bir artış gösterdiği ifade edilen açıklamada et fiyatlarında %20 civarından bir artış söz konusu iken, yem fiyatlarında %50, motorin ve gübre fiyatlarında ise bunun da üzerinde bir artış söz konusu olduğu belirtildi.

“Üreticinin kaybı arttı”

“2015 yılı Aralık ayı sonunda 1 kg ESK kıyma ile 29,06 kg besi yemi alınabilirken, 2018 yılı sonunda 22,86 kg besi yemi alınabilmektedir. Aynı şekilde 41,27 kg mısır alınırken, 31,22 kg mısır alınabilmektedir. 1 kg ESK kıyma fiyatıyla alınabilecek motorin miktarı 6,87 litreden 4,92 litreye, DAP gübre 13,21 kg’dan 10,26 kg’a düşmüştür” ifadeleriyle süren açıklamada incelenen son dört yılda üreticinin eline daha az para geçerken, girdi masraflarının önemli ölçüde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Üreticinin kaybının enflasyon nedeniyle de arttığına dikkat çekilen açıklamada “2015 yılı Aralık ayındaki 100 birimlik değer, tüketici fiyatları enflasyonu dikkate alındığında 64’e, üretici fiyatları enflasyonu dikkate alındığında ise 50’ye düşmüştür. Aynı dönemde avronun değeri de iki katına çıkmıştır” dendi.

Açıklamada son olarak şu önerilerde bulunuldu: “Tarımsal üretimde üretim maliyetlerinin azaltılmasına, çiftçilerimizin üretime devam etmesine yönelik adımlar ihmal edilmeden bir an önce atılmalıdır. Mevcut durumun sürdürülmesi halinde gıda ihtiyacımızın karşılanmasında daha fazla dışa bağımlı bir ülke haline gelmemiz kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.”