İzmir’de emekçi kadınlar buluştu: “Söyleyecek sözümüz değiştirecek gücümüz var!”

EİB ve DEV TEKSTİL, “Sömürüye, baskıya, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı... Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var!” şiarıyla İzmir’de 8 Mart etkinliği düzenledi.

Bir süredir hazırlıkları süren, Ege İşçi Birliği (EİB) ve Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın (DEV TEKSTİL) birlikte örgütlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği dün başarıyla gerçekleştirildi.

8 Mart’ın tarihsel anlatımıyla başlayan etkinlik, sınıf mücadelesinde hayatını kaybeden, kadın cinayetlerinde, savaşlarda, fabrikalarda, tezgah başında yitirilen on binlerce kadın için saygı duruşuyla devam etti. AKP’nin kadın düşmanlığı ile Türkiye’de ve dünyada gelişen emekçi kadın mücadelesini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Ardından etkinliğin örgütleyici kurumlarından Ege İşçi Birliği’nin temsilcisi söz aldı. Başta sendikal hak ve özgürlükleri için direnen Flormar ve Sibaş işçileri olmak üzere, Tariş, Cargill, Aydın Büyükşehir Belediyesi işçileri ve EYT ismiyle direnen tüm emekçiler selamlandı. İşyerinde, sokakta ve evde kadınların karşı karşıya geldiği sorunlar sıralanarak, kadının yüzyıllardır çifte sömürüye maruz kaldığı ve bununla birlikte gelen ikincil konumu teşhir edildi. Konuşmanın devamında sorunların çözümü adına, sorunların temel kaynağına ve tarihsel süreçlere değinildi. Özel mülkiyetin doğuşu, kadının tarihsel yenilgisi ve 1917 Ekim Devrimi’nin getirdiği kazanımlar aktarıldı. Son 16 yıldır AKP hükümetinin dinsel gericilikle kadına yönelik saldırıları anlatılırken, bunun esasta sermayeyi güçlendirmek adına yapıldığı vurgulandı. Tüm bu politikalardan emekçi kadınlar payına katledilmenin, yok sayılmanın, baskının düştüğü söylendi. Konuşma mahallelerde, işyerlerinde bir araya gelme ve erkek sınıf kardeşleriyle birlikte örgütlü mücadele yürütme çağrısı ile bitirildi.

Etkinlik, bir eğitim emekçisi tarafından hazırlanan ve bir kadının yaşam mücadelesini anlatan Drama dans gösterimi ile devam etti. Sunucuların “Bahar bu topraklarda yeniden doğuşun, umudun, farklı kültürlerin adıdır. Baharın gelmesinden korkanlara inat, bizi yok saysalar da, katletseler de, baharın gelişini engelleyemeyeceklerini, türkülerimizle haykırmaya devam edeceğiz”  sözleriyle Grup Arzeba sahneye çağrıldı. Çeşitli kültürlerden türküleriyle Grup Arzeba sahne aldı.

İkinci bölüm 292 gündür direnen Flormar işçilerinin gönderdiği, etkinliği ve 8 Mart’ı selamlayan videolarının gösterilmesi ile başladı. Flormar işçileri de salondakiler tarafından selamlandı. Ardından Türkiye’de ve dünyada talepleriyle mücadele eden tüm emekçi kadınlar selamlandı.

Eğitim çalışmaları, toplantılar ve atölyelerle kadın işçilerin mücadeleye katılması ve örgütlenmesi için özel bir çaba gösteren DEV TEKSTİL tiyatro atölyesi de kadın hikayeleriyle sahne adı. Emekçi kadınların kendi yaşamlarından kesitlerin sunulduğu ve seyirciyle iletişim halinde ilerleyen tiyatro gösterimi ilgi ile izlendi.

Etkinliğin bir diğer örgütleyici kurumu olan DEV TEKSTİL adına yapılan konuşma dokuma işçisi kadınların, emekçi kadınlara bıraktığı miras selamlanarak başladı. Ardından kriz ve yoksulluğun emekçi kadınları uzun mesai saatleriyle, işsizlik sopasıyla hayatlarını tükettiği vurgulandı. Kadın işçilerin “eşit işe eşit ücret”, “mobbinge karşı mücadele”, “ana ve çocuk sağlığına zararlı işlerde çalışmasının yasaklanması”, “meslek hastalıkları”, ”iş cinayetleri”, “düşük ücretler” ve “çocuk bakımı”  gibi temel sorunlara karşı mücadele talepleriyle örgütlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Aynı zamanda bugün işçi sınıfının önünde sermayenin saldırıları ile birlikte, sendikal bürokrasinin bir engel teşkil ettiği ve işçi sınıfının bunlara karşı da mücadele etmesi gerektiği söylendi. “Bugün işçi sınıfının dağınık, parçalı tablosu kimseyi yanıltmasın. Yine Türkiye’de işçiler eylemde, grevde ve direnişteler. İşçi sınıfı ayağa kalktığında, talepleri uğruna mücadeleye giriştiğinde, gerçek örgütlülüklerini kurduğunda önlerinde duran tüm bu engelleri parçalayıp atacaktır” denildi. Konuşma 8 Mart’ta alanlarda olma çağrısıyla sonlandırıldı.

İzmir’de tüm grev ve direnişlere, kadın eylemlerine, mültecilerle ilgili yaptıkları çalışmalarla müziğin insanları birleştirici ve değiştirici gücüne inanan İzmir Müzisyenler Derneği türküleriyle ve marşlarıyla sahne aldı. Coşkulu halaylarla etkinlik bitirildi.

Etkinlikten notlar

* Salonun girişinde dünyadan kadın eylemlerini konu alan fotoğraf sergisi yer aldı.

* DEV TEKSTİL ve Ege İşçi Birliği bültenlerinin yer aldığı stand açıldı.

* Etkinliğe gelen kadınların çocukları için oyun alanı oluşturuldu.

* Salona emekçi kadınların taleplerinin yer aldığı dövizler, sahneye de etkinlik şiarının olduğu pankart asıldı. Mücadeleci kadınları temsil eden kadın figürleriyle sahne dekore edildi.

* Etkinliğe katılanların tiyatrolar ve konuşmalardan etkilendiği gözlemlendi.

Kızıl Bayrak / İzmir