Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs için ileri!

Geçen yıl en fazla işçi katılımı olan 1 Mayıs hedefine ulaşmakta asgari bir başarı elde ettik. Son yılların işçi katılımı açısından en güçlü 1 Mayıs iddiasının gerçeğe dönüşmesinde Kayseri İşçi Birliği olarak önemli bir rol üstlendik. Bu yıl da geçen yılı aşan işçi katılımı hedefini gerçekleştirmek için tüm enerjimizle sürece yükleneceğiz. Tüm gücümüzle 1 Mayıs’ı örgütleyeceğiz.

Kayseri’de sınıfın nabzının attığı her noktada var olan, işçilerin birliği ve halkların kardeşliği için mesai yapan Kayseri İşçi Birliği olarak bütün coşkumuzla 1 Mayıs’a hazırlanıyoruz.

Geçen yıl en fazla işçi katılımı olan 1 Mayıs hedefine ulaşmakta asgari bir başarı elde ettik. Son yılların işçi katılımı açısından en güçlü 1 Mayıs iddiasının gerçeğe dönüşmesinde Kayseri İşçi Birliği olarak önemli bir rol üstlendik. Bu yıl da geçen yılı aşan işçi katılımı hedefini gerçekleştirmek için tüm enerjimizle sürece yükleneceğiz. Tüm gücümüzle 1 Mayıs’ı örgütleyeceğiz.

Güçlü bir 1 Mayıs için, 1 Mayıs öznelerinin kolektif olarak sürece yüklenmesi ve 1 Mayıs hazırlık komitesinin, çalışmanın merkezine işçi sınıfını oturtması gerekmektedir.

Bu yıl da resmi başvuruyu DİSK ve KESK yapacak. Ancak bu hiçbir şekilde 1 Mayıs’a hazırlık sürecinde tüm dinamiklerin sürecin parçası olması gereğini ortadan kaldırmaz. Tüm dinamiklerin söz sahibi olduğu 1 Mayıs’a Hazırlık Komitesi 1 Mayıs hazırlık sürecinin belirleyici gücü olmalıdır.

Kentteki her siyasal yapı ve kitle örgütü 1 Mayıs’a yönelik bir çalışma yürütecektir elbette. Ancak daha şimdiden 1 Mayıs Hazırlık Komitesi yapılacak işleri planlamalı, kolektif katılımla pratik çalışma sürecini yönetmelidir.

1 Mayıs’ın en önemli gündemlerinden biri işçi sınıfı ve emekçileri daha şimdiden derinden sarsan ekonomik krizdir. Ekonomik krizin dolaysız sonuçlarından biri hayat pahalılığı, diğeri işsizliktir. Nitekim sadece Kayseri’de on bir ay içinde 2000 işçi işinden, ekmeğinden olmuştur.

Krizin faturası bir kez daha işçi ve emekçilerin sırtına yüklenmek istenmektedir. Bu nedenle 1 Mayıs’a hazırlık sürecinde krize karşı mücadele çağrısını özel bir tarzda yükseltmeli, “Krizin faturasını kapitalistler ödesin!” şiarı mücadelede öne çıkarılmalıdır.

Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de KHK terörü nedeniyle emekçiler işinden ekmeğinden edilmiştir. Tek adam rejimi gemiyi azıya almış, KHK mağdurlarının sesini duymamış, baskı ve şiddet politikalarına hız vermiştir. Bu nedenle 1 Mayıs’ın en önemli başlıklarından bir diğeri baskıya, şiddete, gericiliğe, faşizme karşı özgürlük mücadelesinin yükseltilmesi olmalıdır.

İşçi sınıfının en önemli silahı olan grev hakkı fiilen AKP iktidarı tarafından ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla grev yasaklarına karşı mücadeleyi de tüm hazırlık süreci boyunca öne çıkarmamız gerekiyor.

Kayseri en fazla iş cinayetlerinin yaşandığı altıncı kenttir. Öte yandan ülkemiz iş cinayetlerinde Avrupa birinciliğini elinde bulundurmaktadır. İş cinayetlerine karşı mücadeleyi 1 Mayıs hazırlık sürecinin diğer bir önemli başlığı olarak öne çıkarmalıyız.

Kayseri’de güvencesiz çalışma yüzde 400 artmıştır. Bunun temel nedeni göçmen işçi sayısındaki olağanüstü artıştır. Krizin büyüdüğü böylesi bir dönemde güvencesiz işçi sayısı daha da artacaktır. Bu nedenle 1 Mayıs hazırlık sürecinde “Herkese iş, herkese iş güvencesi!” talebi öne çıkarılmalıdır.

Birçok kentte olduğu gibi Kayseri’de de KHK terörüyle işinden ekmeğinden edilmiş kamu emekçileri bulunmaktadır. Ayrıca AKP iktidarının, kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırma planı yasal bir kılıfa büründürülmek istenmektedir. 1 Mayıs hazırlık sürecinde kamu emekçilerini işinden ve ekmeğinden etme planlarının güçlü teşhirinin yapılması son derece önemlidir.

Taşeron işçilerinin tümünü kapsamasa da KHK ile taşeron işçilerine kadro verildi. Kayseri büyükşehir ve ilçe belediyelerinde 3 bin işçi 4-D statüsünde kadroya alındı. Ama hiçbir sorunları çözülmedi. Eşit iş yaptıkları halde düşük maaş alıyorlar. “Eşit işe eşit ücret” talepleri duyulmuyor. 1 Mayıs hazırlık sürecinde “Eşit işe eşit ücret!” talebini öne çıkarmayı kararlılıkla sürdürmeliyiz.

Kıdem tazminatı işçi sınıfının son kalesidir. 1 Mayıs, kıdem tazminatının gaspı planları, İşsizlik Sigorta Fonu’nun talan edilmesi başta olmak üzere kazanılmış hakların sermaye sınıfı tarafından gasp edilmesini amaçlayan girişimlere karşı etkili bir yanıt olabilmelidir. Yine seçim öncesi dönemin önemli gündem maddelerinden biri olan EYT’nin sesini 1 Mayıs alanına taşımak için etkin bir çalışma yürütülmelidir.

Kürsü konuşmaları sadece sendika yöneticileri tarafından değil, geçen yıl olduğu gibi işten çıkarılan, kapitalizmin dolaysız sonuçlarını yaşayan işçiler ve KHK mağduru emekçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

1 Mayıs mitingi, Kayseri’de geçen yıl olduğu gibi “1 Mayıs Marşı” ile başlamalı, işçi sınıfının uluslararası marşı olan “Enternasyonal Marşı” ile bitirilmelidir.

Kayseri İşçi Birliği