Çorlu’da buluşma: “Krizin faturasını patronlar ödesin!”

Çorlu’da işçiler ve öğrenciler “Krizin faturasını patronlar ödesin!” şiarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın (DEV TEKSTİL) ve Metal İşçileri Birliği’nin (MİB) bir ayı aşkın süredir fabrika dağıtımları ve işçi toplantılarıyla ön sürecini örgütlediği “Krizin faturasını patronlar ödesin!” şiarı ile düzenlenen toplantı, çeşitli iş kollarından işçilerin yanı sıra öğrencilerin de katılımı ile bugün DEV TEKSTİL Çorlu Temsilciliği’nde gerçekleştirildi.

Toplantı, kriz ve krize karşı mücadele içerikli kısa bir konuşma ile başladı. Konuşmanın ardından toplantının ilk bölümünde, Av. Bülent Şimşek kriz ve hak gaspları üzerine bir sunum yaptı. Av. Bülent Şimşek konuşmasında, patronların kriz, iflas ve konkordato ilanı ile elde ettiği imkanlarla bunların işçiler üzerindeki etkisini anlattı. Sınırlı olmasına rağmen kriz koşullarında işçilerin sahip olduğu hakları ifade eden Av. Şimşek, bunların işçiler için çok güdük olduğunu asıl kazanıma götürecek şeyin işçilerin tekil değil birlikte mücadelesi olduğunu vurguladı. Ardından soru cevap kısmına geçildi.

Soru cevap bölümünde ise bölgede kriz döneminde konkordato ilen edilen iki fabrikadan katılan işçiler konkordato sürecinde yaşadıkları hak gasplarına dair sorular sordu. Kriz dönemini fırsata çeviren patronların keyfi tutumlarından bahseden işçiler, ücretsiz izin, yıllık izinlerin kullanımı, ücret ödemelerinin geciktirilmesi gibi durumlarda sahip oldukları hakları sordular. Canlı bir biçimde geçen soru cevap kısmının ardından kısa bir ara verildi.

Aranın sonrasında işçi forumu olarak düşünülen ikinci bölüme geçildi. Katılımcı işçiler fabrikalarında yaşadıkları sorunlar ve çözümleri üzerinden düşüncelerini ifade ettiler. Metal fabrikasında çalışan bir işçi, yaşanan sorunlara karşı sendikalı olmalarına rağmen sendikanın hiçbir biçimde işçilerin yanında yer almadığını teşhir etti.

DEV TEKSTİL temsilcisi, “Hangi sektörde çalışırsak çalışalım; ister işçi, ister emekçi, isterse de öğrenci olalım, verilecek mücadelenin kazanılması için birleşik mücadele gerekiyor” vurgusu yaptı. Ayrıca, fabrikalarda ve bölgede verilecek mücadelelere dönük imza kampanyası, bülten ve bildiri gibi önerilerde bulundu.

Konkordato ilan edilen bir iş yerinde çalışan bir başka işçi, iş yavaşlatma eylemi yaptıktan sonra patronun paralarını yatırdığını anlattı.

Son olarak Metal İşçileri Birliği adına bir konuşma yapıldı. Tüm olumsuzluklara rağmen işçiler için umudun bitmediği vurgulanan konuşmada mücadele imkanları üzerinde duruldu. Yaşanan tüm sorunların çözücü halkasının bizzat işçilerin kendisi olduğu ve fabrikalarda buna uygun bir mücadele örgütlenme vurgusu yapıldı.

Toplantıda, fabrikalarda yaşanılan sorunlar üzerinden yürütlecek mücadeleye dair kararlar alındı. Yanı sıra bir buçuk ay sonrasında tekrar bir işçi toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Kızıl Bayrak / Trakya