Ekim ayı iş cinayetleri: 10 ayda 1640 işçi yaşamını yitirdi

Ekim ayında en az 177, ilk on ayda ise en az 1640 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Ekim Ayı İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı. İşçi direnişlerine ve hak taleplerinin hatırlatıldığı rapora göre, Ekim ayında en az 177, ilk on ayda en az 1640 işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi’nin “Hangi savaşta bu kadar arkadaşımızı kaybediyoruz?” başlıklı raporu, işçi sınıfına yönelik saldırılara ve işçilerin direnişlerine dair hatırlatmalarla başladı. Emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin tanınması, hekimlerin iş ve can güvencesi haklarının sağlanması ve tutuklanan 3. havalimanı işçilerinin serbest bırakılması çağrılarına yer verilen bölümde, 12 Ağustos’tan bu yana CHP Genel Merkezi önünde açlık grevinde olan Mahir Kılıç’ın ve 6 Kasım’dan itibaren direnişini AKP Zeytinburnu İlçe binası önüne taşıyacağını duyuran Kenan Güngördü’nün işe geri alınması istendi. Ayrıca Greif direnişine yönelik davaya değinilerek “Greif direnişi yargılanamaz, Greif işçileri yalnız değildir” denildi.

Ekim ayında en az 177 iş cinayeti

Devamında, Ekim ayındaki iş cinayetlerine ilişkin istatistikler sunuldu. En az 177 işçinin iş cinayetine kurban gittiği Ekim ayı iş cinayetlerinde 2’si çocuk, 10’u kadın ve 14’ü göçmenin de hayatını kaybeden işçiler arasında olduğuna dikkat çekildi.

Yüzde 84’ü basından, yüzde 16’sı işçi yakınları, hekimler ve sendikalardan alınan bilgilerle oluşturulan iş cinayetleri istatistikleri şöyle:

- Raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen hiçbir iş cinayeti yok. Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır.

- Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 130, Nisan ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 201, Ağustos ayında en az 184, Eylül ayında en az 167 ve Ekim ayında en az 177 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk on ayında en az 1640 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

- 177 emekçinin 161’i ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

- Ölenlerin 10’u kadın işçi, 147’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, inşaat ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

- 1’i 14 yaş ve altında olmak üzere 2 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım işkolunda gerçekleşti.

- 14 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 7’si Suriyeli, 3’ü Afgan, 2’si Iraklı, 1’i Türkmen ve 1’i Zimbabveli.

- Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, metal, enerji, madencilik ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 45’i ücretli. Yüzde 55’ini oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz. Bu ay inşaatta ölenlerin toplam iş cinayetlerindeki oranı yüzde 24. Ancak yapı işleri olarak incelediğimizde bu oran yüzde 30’a çıkıyor.

- En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi. Özellikle kalp krizlerindeki artış uzun, yoğun ve fazla çalışmanın çıplak bir sonucu..

- Ekim’de Türkiye’nin 51 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Antalya, Manisa, İzmir, Mersin, Ankara, Elazığ, Kütahya, Muğla ve Urfa’da yaşandı.

- Ölenlerin 3’ü (yüzde 1,69) sendikalı işçi, 174 işçi ise (yüzde 98,31) sendikasız. Sendikalı işçiler metal işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.