Eylemdeki Tüpraş işçileriyle sınıf dayanışmasını yükseltelim!

Petrokimya İşçi Birliği: Tüpraş işçileriyle dayanışmayı yükseltmek geleceği kazanmak için, sermayedarlara önemli bir yanıt olacaktır. Emekten yana herkesi Tüpraş önlerine çağırıyoruz!

Dört rafineride çalışan işçiler adına Petrol-İş sendikası ile Tüpraş yönetimi arasında süren TİS görüşmelerinde patronun dayatmaları eş zamanlı olarak protesto ediliyor.

Tüpraş yönetimi sermaye hükümeti AKP’yi de arkasına alarak 4300 işçiye dayatmalarda bulunuyor. Krizin derinleştiği, her gün gıdadan faturalara yeni zamlarla uyandığımız bugünlerde sermaydarlar ve onun iktidarı bu faturayı bizlere kesmeye çalışıyor.

Tüm sendikalı işyerlerinde yapılmak istendiği gibi sözleşme süresini Tüpraş yönetimi de 3 yıla çıkartmak istiyor. İşçilere ilk 6 ay zam değil rüşvet vermek istiyor, vardiya düzeninden mazeret izinlerine kadar dayatmalarda bulunuyor. Enflasyonun her an arttığı günümüzde Tüpraş yönetiminin talepleri krizin tüm yükünü işçinin omuzlarına yükleme ve örgütlülüğü zayıflatmayı hedefliyor.

Sözleşme süreçlerindeki dayatmalarla birlikte, kıdem tazminatının gaspı, emeklik hakkımızı bireysel yüke çevirmeye çalışmaları gibi sosyal haklarımıza saldırılar sermaye iktidarının her alanda işçileri köleleştirme çabasıdır. İşçi sınıfının tüm bu ortak sorunlarına karşı topyekûn mücadele vermesi gerekiyor. Bu noktada Tüpraş işçileriyle dayanışmayı yükseltmek geleceği kazanmak için, sermayedarlara önemli bir yanıt olacaktır!

Emekten yana herkesi Tüpraş önlerine çağırıyoruz!

Tüpraş İşçisi Yalnız değildir!

İşçilerin Birliği Sermayeti Yenecek!

Krizin Faturasını Yaratanlar Ödesin!

Petrokimya İşçileri Birliği